no-img

تمدن پویا
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

adsadsadsads

صفحه جدا

ویدئو


 

“تیزر معرفی دوره نخبگان فروش”

 

 

“تیزر اصلی تمدن پویا”

 

 

نظرات شرکت کنندگان در دوره نخبگان فروش :

سرکار خانم آزاده نوری و آقایان حامد پهلوان زاده، محمد رمضانی فرد، مهدی امامی فر، ابوالفضل دهقان و محسن کرمانی نژاد در این مصاحبه شرکت نمودند تا پیام خود را به تمام شما برسانند. لطفا با دقت به صحبتهایشان گوش دهید، شاید همانهایی باشد که منتظر شنیدنشان بوده اید.

 

 

“جناب آقای عباس ندرتی – از شرکت کنندگان دوره اول نخبگان فروش بندر عباس”

 

 

“آموزشگاه کار و کسب تمدن پویا – قسمت اول”

 

 

 ” آموزشگاه کار و کسب تمدن پویا – قسمت دوم “

 

 

“جشن پایان دوره نخبگان فروش – قسمت اول”

 

 

“جشن پایان دوره نخبگان فروش – قسمت دوم”

 

 

“ادای سوگندنامه نخبگان فروش”